REKRUTACJA STUDIA PODYPLOMOWE

 • WYPEŁNIJ DOKUMENTY

  • Wypełnij  formularz elektroniczny
   (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
  • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności na studia podyplomowe
  Umowa o warunkach odpłatności
  • Pobierz, wydrukuj i wypełnij kwestionariusz osobowy
  Kwestionariusz osobowy
  • Pobierz, wydrukuj i wypełnij podanie o przyjęcie na studia
  Podanie o przyjęcie na studia

  Przygotowane dokumenty dołącz do dokumentów z kroku 2

 • PRZYGOTUJ DOKUMENTY

  • Kserokopię dyplomu/odpis ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5)
  • Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł
            Wpłat należy dokonywać:
  Nr. Konta: 73 1140 1094 0000 2027 6900 1081 W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów
 • ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW
  Centrum Studiów Podyplomowych
  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  ul. Projektowa 4, pokój 208 i 209

  Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, sob. 8.00-14.00