Wolne miejsca na kierunki związane z doradztwem zawodowym


Informujemy że posiadamy wolne miejsca na studia podyplomowe z zakresu:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w placówkach oświatowych (studia trzysemestralne)
  • Doradztwo zawodowego w instytucjach rynku pracy (studia dwusemestralne)

Studia rozpoczęły się 23 marca, aktualnie jesteśmy po pierwszym zjeździe.

Terminy kolejnych zjazdów to:

  • 20-22.04.2018
  • 18-19.05.2018
  • 15-17.06.2018