Terminy zajęć – nowe grupy (pierwsze semestry)


Szanowni Państwo, Centrum Studiów Podyplomowych podaje poniżej terminy zjazdów dla grup, które rozpoczynają zajęcia październik/listopad 2019r.

Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji ed. XIV

 • 25-27.10.2019r,
 • 11-01.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XXIV:

 • 18-20.10.2019r,
 • 22-24.11.2019r,
 • 20-22.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Grafika komputerowa ed. IX:

 • 18-20.10.2019r,
 • 22-24.11.2019r,
 • 20-22.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Inspektor ochrony danych ed. II:

 • 15-17.11.2019r,
 • 13-15.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi ed. XX:

 • 18-20.10.2019r,
 • 22-24.11.2019r,
 • 20-22.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ed. X:

 • 25-27.10.2019r,
 • 11-01.12.2019r,
 • 20-22.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Przygotowanie pedagogiczne ed. VI:

 • 08-10.11.2019r,
 • 06-08.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Psychologia transportu ed. XI:

 • 08-10.11.2019r,
 • 06-08.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych ed. XI:

 • 08-10.11.2019r,
 • 06-08.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw ed. XXII:

 • 08-10.11.2019r,
 • 06-08.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Wycena nieruchomości ed. XX:

 • 18-20.10.2019r,
 • 08-10.11.2019r,
 • 22-24.11.2019r,
 • 20-22.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Zarządzanie nieruchomościami ed. XIX:

 • 18-20.10.2019r,
 • 08-10.11.2019r,
 • 22-24.11.2019r,
 • 20-22.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r

Zarządzanie w służbie zdrowia ed. XXVI:

 • 18-20.10.2019r,
 • 22-24.11.2019r,
 • 20-22.12.2019r

kontynuacja zajęć od stycznia 2020r