Terminy zajęć – grupy kontynuujące


Szanowni Państwo, Centrum Studiów Podyplomowych podaje poniżej terminy zjazdów dla grup, które kontynuują realizację zajęć. Szczegółowe harmonogramy zajęć zostały wysłane do Państwa drogą mailową.

Edukacja przedszkolna ed. VII

 • 21-23.09.2018,
 • 19-21.10.2018,
 • 23-25.11.2018,
 • 7-9.12.2018,
 • kontynuacja  w styczniu 2019

Doradztwo zawodowe 2-semestralne oraz 3-semestralne ed. IV:

 • 21-23.09.2018,
 • 19-21.10.2018,
 • 23-25.11.2018,
 • 7-9.12.2018,
 • kontynuacja  w styczniu 2019

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi ed. V:

 • 21-23.09.2018,
 • 5-7.10.2018,
 • 23-25.11.2018,
 • 7-9.12.2018,
 • kontynuacja  w styczniu 2019

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera ed. IV:

 • 28-30.09.2018,
 • 19-21.10.2018,
 • 23-25.11.2018,
 • 7-9.12.2018,
 • kontynuacja  w styczniu 2019

Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XXI:

 • 21-23.09.2018,
 • 19-21.10.2018,
 • 23-25.11.2018,
 • kontynuacja  w styczniu 2019

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi ed. XVII:

 • 21-23.09.2018,
 • 19-21.10.2018,
 • 23-25.11.2018,
 • kontynuacja  w styczniu 2019

Przygotowanie pedagogiczne ed. IV, Studium pedagogiczne ed. VII:

 • 29-30.09.2018,
 • 27-28.10.2018,
 • 17-18.11.2018,
 • 15-16.12.2018