Terminy rozpoczęcia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych


Uprzejmie informujemy że rekrutacja na studia podyplomowe na wybrane kierunki (w tabeli poniżej) została przedłużona do 15.10.2018 roku.

Lp. Nazwa kierunku studiów podyplomowych Termin rozpoczęcia
1 Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 12-14.10.2018 r
2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
3 Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 19-21.10.2018
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
5 Wycena Nieruchomości
6 Zarządzanie Nieruchomościami
7 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
8 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 26-28.10.2018
9 Edukacja przedszkolna 02-04.11.2018
10 Psychologia transportu
11 Inspektor ochrony danych
12 Grafika komputerowa
13 Rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
14 Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji 23-25.11.2018
15 Przygotowanie pedagogiczne
16 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
17 Zamówienia publiczne
18 Zarządzanie w służbie zdrowia

Jednocześnie informuję, że posiadamy wolne miejsca na kierunki:
• Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
W przypadku skompletowania wybranej grupy kierunek zostanie uruchomiony w terminie: 23-25.11.2018