Terminy rozpoczęcia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych


Poniżej zamieszczamy terminy rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych grup

Nazwa kierunku studiów podyplomowych Termin rozpoczęcia
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera ed. VI 10-11.05.2019 r
Bezpieczeństwo i higiena pracy ed. XXIII 24-26.05.2019 r
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi ed. XIX 24-26.05.2019 r