Rozpoczęcie zajęć 08.04.2022 r. – semestr letni 2021/2022 roku. Dołącz do nas!


Centrum Studiów Podyplomowych, że rozpoczęcie zajęć studiów podyplomowych w semestrze letnim 2021/2022 dla poszczególnych kierunków zaplanowano na:

8-10.04.2022 roku

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

22.04.2022 roku

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Dokumenty do pobrania: http://podyplomowe.lublin.pl/zasady-rekrutacji/

 

Zapraszamy także na specjalizacje oraz kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych. Rozpoczęcia w terminach:

30.03.2022 roku

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

12.04.2022 roku

Wywiad i badanie fizykalne

26.04.2022 roku

Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

10.05.2022 roku

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Rejestracja dostępna wyłącznie poprzez system SMK, po zalogowaniu na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/

 

Dołącz do nas!