Rozpoczęcie studiów podyplomowych – semestr letni


Z przyjemnością informujemy, iż podjęliśmy decyzję o uruchomieniu następujących kierunków.

Poniżej znajdziecie Państwo zaplanowane terminy pierwszych zjazdów na pierwszym semestrze studiów podyplomowych.

09.04.2021 roku

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

17.04.2021 roku

  • Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

23.04.2021 roku

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w służbie zdrowia

Jednocześnie informuję, że posiadamy WOLNE MIEJSCA na wszystkich wymienionych kierunkach.

Dokumenty do pobrania: http://podyplomowe.lublin.pl/zasady-rekrutacji/