Rekrutacja na studia podyplomowe została przedłużona


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe na została przedłużona  do 30 września 2018 roku.

Zapraszamy do złożenia wymaganych dokumentów w formie papierowej najpóźniej do dnia 30 września listownie bądź osobiście w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,  II piętro pok. 219.

Wymagane dokumenty: