Rekrutacja na studia podyplomowe została przedłużona


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na wybrane kierunki na studiów podyplomowych została przedłużona  do 30 marca 2019 roku.

Planowany termin rozpoczęcia dla wybranych kierunków:
(w przypadku skompletowania wymaganej liczby zgłoszeń) – kwiecień 2019

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
  • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
  • Interoperacyjność systemu kolei

Zapraszamy do złożenia wymaganych dokumentów w formie papierowej najpóźniej do dnia 30 marca 2019 roku listownie bądź osobiście w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,  II piętro pok. 219.

Wymagane dokumenty: