Rekrutacja na studia podyplomowe na wybrane kierunki została przedłużona


Uprzejmie informujemy że rekrutacja na studia podyplomowe na wybrane kierunki została przedłużona  do 31 października 2017 roku.W przypadku zebrania się grupy wybrany kierunek zostanie uruchomiony w terminie:

4 listopada 2017

 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Edukacja Przedszkolna
 • Edukacja Wczesnoszkolna
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Psychologia Transportu
 • Rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (rachunkowość budżetowa)

17 listopada 2017:

 • Przygotowanie pedagogiczne

24 listopada 2017:

 • Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
 • Doradztwo zawodowe
 • Grafika komputerowa
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Eksploatacja pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia

Jednocześnie informuję, że posiadamy jeszcze wolne miejsca na kierunkach:

 • Wycena Nieruchomości (rozpoczęcie zajęć 13 października)
 • Zarządzanie Nieruchomościami (rozpoczęcie zajęć 13 października)
 • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, (rozpoczęcie zajęć 20 października)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi (rozpoczęcie zajęć 20 października)

Ponadto do dnia 27 października można jeszcze dołączyć do grup, które rozpoczęły naukę 6 października 2017:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw