Rekrutacja na semestr zimowy studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na semestr zimowy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 została otwarta i potrwa do 30 września 2019 roku.

Zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w formie papierowej listownie bądź osobiście w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,  II piętro pok. 219.

Planowany termin rozpoczęcia dla wybranych kierunków:

(w przypadku skompletowania wymaganej liczby zgłoszeń) – PAŹDZIERNIK 2019

 Poniżej zamieszczamy listę kierunków:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA
 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z AUTYZMAM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA
 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • AUDYT WEWNĘTRZNY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI
 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI
 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

Wymagane dokumenty: