Rekrutacja na semestr zimowy studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na semestr zimowy studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 została otwarta i potrwa do 30 września 2020 roku.

Zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w formie papierowej listownie bądź osobiście w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,  II piętro pok. 219.

Planowany termin rozpoczęcia dla wybranych kierunków:

(w przypadku skompletowania wymaganej liczby zgłoszeń) – PAŹDZIERNIK 2020

 Poniżej zamieszczamy listę kierunków:

 • Audyt systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa – we współpracy z PIKW
 • Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji – we współpracy z PIKW
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe/ ON-LINE
 • Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji – we współpracy z PIKW
 • Cyberbezpieczeństwo – NOWOŚĆ ! 
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Grafika komputerowa
 • Informatyka śledcza – NOWOŚĆ ! 
 • Inspektor ochrony danych/ ON-LINE
 • Integracja sensoryczna z terapią ręki
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej – we współpracy z PIKW
 • Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców- NOWOŚĆ!/ ON-LINE
 • Psychologia transportu
 • Psychologia kliniczna dla niepsychologów – NOWOŚĆ !
 • Psychologia sądowa z elementami mediacji – NOWOSC !
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień/ ON-LINE
 • Profesjolnalna profilaktyka w szkole – NOWOŚĆ !
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną – NOWOŚĆ !
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia uzależnień i współuzależnionych – NOWOŚĆ !
 • Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi – NOWOŚĆ !/ON-LINE
 • Terapia zajęciowa z arteterapią – NOWOŚĆ !/ON-LINE
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmam i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Współczesna diagnoza zdolności poznawczych i osobowości w praktyce psychologicznej – NOWOŚĆ !
 • Wycena nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie nieruchomościami