Rekrutacja na semestr wiosenny studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 została przedłużona


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na semestr wiosenny studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 na kierunki :

  • AUDYT WEWNĘTRZNY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI
  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
  • WYCENA NIERUCHOMOŚCI

została przedłużona i potrwa do 31 MARCA 2020 roku.

Zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w formie papierowej listownie bądź osobiście w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,  II piętro pok. 219.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla powyższych kierunków:

(w przypadku skompletowania wymaganej liczby zgłoszeń) – KWIECIEŃ 2020