Rekrutacja na semestr letni. Zapisz się!


Centrum Studiów Podyplomowych zaprasza do złożenia dokumentów na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja trwa do końca lutego 2021 r.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na marzec 2021 r.

Do uruchomienia pozostają m.in.:

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Integracja sensoryczna z terapią ręki

Dokumenty do pobrania: http://podyplomowe.lublin.pl/zasady-rekrutacji/