Rekrutacja na semestr letni studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019


Uprzejmie informujemy że rekrutacja na semestr letni studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 została otwarta i potrwa do 28 lutego 2019 roku.

Zapraszamy do składania wymaganych dokumentów.

Planowany termin rozpoczęcia dla wybranych kierunków:

(w przypadku skompletowania wymaganej liczby zgłoszeń) – MARZEC 2019

  • INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI
  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z AUTYZMAM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
  • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA
  • TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wymagane dokumenty:

Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków jaką oferujemy: Lista kierunków