Rekrutacja na semestr letni przedłużona do 15 marca 2021 roku. Zapisz się!


Centrum Studiów Podyplomowych zaprasza do złożenia dokumentów na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja została przedłużona do 15 marca 2021 r.

Rozpoczęcie zajęć dla poszczególnych kierunków zaplanowano na:

15.03.2021 roku

  • Bezpieczeństwo narodowe i zarzadzanie kryzysowe – studia on-line

09.04.2021 roku

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

16.04.2021 roku

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w służbie zdrowia

Osoby zainteresowane kierunkiem „Integracja sensoryczna z terapią ręki” zapraszamy do dołączenia do grupy, która rozpoczęła zajęcia w lutym 2021 r.

Dokumenty do pobrania: http://podyplomowe.lublin.pl/zasady-rekrutacji/