Przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na semestr zimowy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 na kierunki :

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

została przedłużona i potrwa do 8 LISTOPADA 2019 roku.

Zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w formie papierowej listownie bądź osobiście w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,  II piętro pok. 219.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla powyższych kierunków:

(w przypadku skompletowania wymaganej liczby zgłoszeń) – 15 LISTOPAD 2019