Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na semestr zimowy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 została przedłużona i potrwa do 15 października 2019 roku.

Zapraszamy do składania wymaganych dokumentów w formie papierowej listownie bądź osobiście w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,  II piętro pok. 219.

Planowany termin rozpoczęcia dla wybranych kierunków:

(w przypadku skompletowania wymaganej liczby zgłoszeń) – PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2019

 

Poniżej zamieszczamy listę kierunków:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • AUDYT WEWNĘTRZNY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI
 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wymagane dokumenty: