Głównym celem projektu jest podwyższenie lub uzyskanie nowych kwalifikacji w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi pielęgniarek i położnych (540 osób tj.486 kobiet i 54 mężczyzn) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego. Umożliwiające rozwój ich kompetencji zawodowych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne i adaptację do zmieniających się uwarunkowań systemowych poprzez organizację kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych do XII.2017

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji edukacyjnych studentów III i IV roku pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób przewlekłych, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby zdrowotne osób starszych, ich rodzin i najbliższego środowiska.