Uczelnia zapewnia dogodny system opłat.

Szczegółowe cenniki znajdują się przy wybranych kierunkach studiów.

Rodzaje opłat

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w sześciu ratach dla kierunków (2-semestralnych) lub dziewięciu ratach dla kierunków 3-semestralnych.

Co nas wyróżnia

Uczelnia pobiera jedynie opłatę rekrutacyjną i czesne

Podczas trwania studiów opłaty za studia nie wzrastają

Absolwenci WSEI są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

Cennik obowiązujący studentów z naboru 2021 / 2022

Cennik obowiązujący studentów z naboru 2020 / 2021