Nowość w ofercie – Studia podyplomowe z zakresu interoperacyjności systemu kolei


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wraz z INFRACERT TSI – polską jednostką specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego rynku kolejowego, posiadającą status jednostki notyfikowanej przez Komisję Europejską uruchamia od roku 2019 studia podyplomowe z zakresu „Interoperacyjności systemu kolei”.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy, kluczowych pojęć i zagadnień odnoszących się do tematyki wdrażania interoperacyjności w Polsce, w szczególności odnoszących się do procesów realizacji inwestycji kolejowych.

Adresatami studiów są przede wszystkim osoby aktywnie zaangażowane w proces przygotowania realizacji inwestycji kolejowych. Studia dedykowane są w szczególności pracownikom zarządców infrastruktury kolejowej, wykonawców inwestycji budowlanych, biur projektowych, producentów dostawców, organów administracji publicznej oraz przedstawicieli przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kolejowym.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje m.in.:

  • kluczowe pojęcia z zakresu interoperacyjności systemu kolei, zdefiniowane w aktach unijnych i prawie krajowym,
  • klasyfikację parametrów i opisanie wymagań z zakresu Technicznych Specyfikacji Interopera­cyjności (TSI) odnoszących się do poszczególnych podsystemów i składników interoperacyjności,
  • omówienie rodzajów postępowań z zakresu interoperacyjności prowadzonych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w tym odnoszących się do uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji,
  • analizę aspektów prawnych i administracyjnych odnoszących się do interoperacyjności systemu kolejowego w Polsce i Europie,
  • omówienie zagadnień interoperacyjności na podstawie realizowanych w Polsce inwestycji,
  • kluczowe zagadnienia z zakresu techniki i diagnostyki kolejowej.

W przypadku zainteresowania ofertą studiów podyplomowych zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Jędrzej Napieralski- Koordynator
tel.: 883 558 390
tel.: 22 300 26 38
e-mail: j.napieralski@infracert.com

Centrum Studiów Podyplomowych
tel.: 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.lublin.pl