Nowość!: INTEROPERACYJNOŚĆ KOLEI


Centrum studiów podyplomowych WSEI zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe realizowane we współpracy z notyfikowaną jednostką certyfikującą INFRACERT

Zapisy do 30.09.2018 r.