OBSZAR ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

OBSZAR PEDAGOGIKI

 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Edukacja medialna – studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna – studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna – studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – studia kwalifikacyjne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia kwalifikacyjne
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia kwalifikacyjne uzupełniające
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
 • Superwizja w pracy socjalnej
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi– studia kwalifikacyjne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Wiedza o kulturze – studia kwalifikacyjne
 • Współczesne trendy w edukacji
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna – studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne

OBSZAR INFORMATYKI

OBSZAR ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Systemy baz danych
 • Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną – Nowość!

OBSZAR PSYCHOLOGII I PSYCHOPROFILAKTYKI

OBSZAR FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

OBSZAR INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI