OBSZAR ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

OBSZAR PEDAGOGIKI

OBSZAR INFORMATYKI

OBSZAR ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

  • Administrowanie sieciami komputerowymi
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Grafika komputerowa
  • Systemy baz danych
  • Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną – Nowość!

OBSZAR PSYCHOLOGII I PSYCHOPROFILAKTYKI

OBSZAR FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

OBSZAR INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI