CEL KSZTAŁCENIA

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej

PROGRAM

Wywiad-i-badanie-fizykalne

OPŁATY

550,00 zł