CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

PROGRAM

Wykonanie-badania-spirometrycznego

OPŁATY

320,00 zł