CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

PROGRAM

Specjalizacja-w-dz.-piel.-rodzinnego-dla-pielegniarek

OPŁATY

3700,00 zł