CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

PROGRAM

Specjalizacja-w-dz.-piel.-onkologicznego

OPŁATY

3800,00 zł