CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną

PROGRAM

Specjalizacja-w-dz.-piel.-neonatologicznego

OPŁATY

4500,00 zł