CEL KSZTAŁCENIA

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

PROGRAM

Specjalizacja-w-dz.-piel.-epidemiologicznego

OPŁATY

4500,00 zł