CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

PROGRAM

Podstawy-opieki-paliatywnej

OPŁATY

320,00 zł