CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

PROGRAM

Pielęgniarstwo ratunkowe

OPŁATY

1 500,00 zł