CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

PROGRAM

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

OPŁATY

1 200,00 zł