CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

PROGRAM

Pielęgniarstwo onkologiczne

OPŁATY

1 300,00 zł