CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

PROGRAM

Pielegniarstwo epidemiologiczne 

OPŁATY

1 500,00 zł