CEL KSZTAŁCENIA

Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego

PROGRAM

Pielegniarstwo geriatryczne

OPŁATY

1 200,00 zł