CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

PROGRAM

Ordynowanie-lekow-i-wypisywanie-recept-dla-piel.-i-pol.-cz.-I-i-II

OPŁATY

290,00 zł