CEL KSZTAŁCENIA

Wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

PROGRAM

Edukator w cukrzyczy

OPŁATY

620,00 zł