CEL KSZTAŁCENIA

Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

PROGRAM

Edukacja-i-wsparcie-kobiety-w-okresie-laktacji

OPŁATY

290,00 zł