CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

PROGRAM

Dializoterapia

OPŁATY

560,00 zł