Kursy i szkolenia


Dopełnieniem oferty studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz podyplomowych są kursy i szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji.

Wykorzystujemy aktywne metody nauczania, gry szkoleniowe, studia przypadków oraz profesjonalne oprogramowanie, które umożliwia zdobycie specjalistycznych kompetencji.

Współpraca z gronem ekspertów-praktyków gwarantuje aktualność przekazywanej wiedzy i wysoki stopień praktyczności szkoleń.

Oferta szkoleniowa WSEI jest różnorodna i obejmuje:

  • szkolenia otwarte – skierowane do szerszego grona słuchaczy
  • szkolenia zamknięte – prowadzone na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji, dostosowane programowo do ich potrzeb
  • kursy językowe – kursy wzbogacające znajomość języków obcych uczestnika m.in. o terminologię i zagadnienia biznesowe.

Skorzystaj z oferty szkoleniowej już dziś!

Kursy i specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

Cyberlaboratorium WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku uruchomiła kierunek Cyberbezpieczeństwo

Szkolenia Rozwój Osobisty

Kursy krótkie dedykowane wszystkim osobom które chcą się rozwijać, poznać siebie , lepiej  funkcjonować w rozwijającym się świecie, zdobywać nową wiedzę i umiejętności , poszerzać horyzonty,  dążyć do samorozwoju – dla osób które pragną zmian chcąc inspirować siebie i innych.

  1. Trening radzenia sobie ze stresem
  2. Autoprezentacja
  3. Asertywność
  4. Zarządzanie czasem , trening motywacji
  5. Interwencja kryzysowa
  6. Mediacje szkolne, rówieśnicze, oświatowe oraz mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego z elementami negocjacji.
  7. Akademia trenera z coachingiem  operacyjnym

Karta zgłoszeniowa na kurs

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem: 81 7493224

Kursy aktualizujące wiedzę dla absolwentów studiów podyplomowych