KOMUNIKAT SMK!


W dniu 1 maja 2017 wdrożony został System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Jego celem jest  wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych, w tym planowanie środków na finansowani tego procesu. W związku z tym wszystkie formy kształcenie podyplomowego dla  pielęgniarek  i położnych rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będą prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

Pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym,  u dowolnie wybranego organizatora, powinny  jak najszybciej  zarejestrować się  w SMK.

W tym celu należy:

  1. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP.
  2. Założyć osobiste konto w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl
  3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień – ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych.  Wniosek o weryfikację danych można złożyć za pośrednictwem SMK.

Osoby, które przed dniem 1 lipca 2017 r. złożyły do organizatorów kształceniu wnioski o udział w kształceniu podyplomowym w wersji papierowej, a kształcenie to nie rozpocznie się do dnia 30 czerwca 2017 r., zobowiązane są także do dokonania rejestracji w SMK, a następnie do złożenia wniosku o udział
w kształceniu poprzez SMK, do wybranego organizatora. W innym przypadku ich wnioski złożone w wersji papierowej od dnia 1-07-2017 r.   nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy lada dzień może być ogłoszony  nabór na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia  i będziemy przyjmować zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku o weryfikację uprawnień i rejestrowania się w SMK znajdziecie państwo także na www.oipip.lublin.pl lub www.nipip.pl /instrukcja zakładania konta w SMK/