Instytucje edukacyjne partnerem osób podnoszących kwalifikacje


Warunki rynku pracy pomimo dobrej sytuacji w poszukiwaniu zatrudnienia nie zwalniają jednak pracowników z podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego. Niebagatelną rolę do spełnienia mają tu różnego rodzaju instytucje edukacyjne, zarówno publiczne jaki i prywatne.  Oferta szkoleniowa na rynku jest bardzo szeroka i zróżnicowana, praktycznie w każdej dziedzinie można mieć dostęp do aktualnej wiedzy i trenerów pomagających ją przyswoić. Kwestia wyboru pozostaje jednak po stronie beneficjentów czyli studentów lub kursantów.

Ponad półroczna działalność Funduszu OPEN wskazuje, że jesteśmy bardzo aktywni w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego. Potrzeby edukacyjne beneficjentów Funduszu mają charakter głównie zawodowy – kursy kwalifikacyjne – w zdecydowanej większości informatyczne (75% pożyczek). Wśród tematów dominują języki programowania i grafika komputerowa. Wśród podmiotów świadczących usługi w tym obszarze beneficjentom Funduszu najaktywniejsze są Coders Lab Sp. z o.o., SDA Sp. z o.o., infoShare Academy sp. z o.o. oraz Codemy S.A.

W obszarze studiów podyplomowych dominują natomiast studia MBA realizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z uczelniami w całym kraju. Również kierunki prawnicze i finansowe cieszą się dużym zainteresowaniem w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Studia podyplomowe na tych uczelniach są najczęściej wybierane przez beneficjentów Funduszu. W ostatnim czasie pojawia się również zainteresowanie studiami i szkoleniami oferowanymi przez europejskie uniwersytety i firmy szkoleniowe – na razie głównie z obszarze finansów.

Niewątpliwą zaletą Funduszu OPEN jest możliwość wykorzystania pożyczki na finansowanie szkoleń w obszarze zainteresowań pozazawodowych np. artystycznych czy sportowych. Wśród  pożyczkobiorców jest  rosnąca grupa osób zdobywających uprawnienia lotnicze w polski aeroklubach.

Rosnące zainteresowanie instrumentami zwrotnymi – preferencyjnymi pożyczkami na kształcenie – jest szczególnie widoczne w obszarach, w których zdobywane kwalifikacje dają szanse na lepszą pozycję zawodową lub poszerzenie zakresu działalności prowadzonej firmy.

Rola instytucji edukacyjnych w procesie ubiegania się o pożyczki na kształcenie ogranicza się do wystawienia zaświadczenia o wpisaniu osoby aplikującej o pożyczkę na listę studentów lub kursantów.