Najczęściej zadawane pytania

Jakie płatności wnosi się przy składaniu dokumentów?

Przy składaniu dokumentów kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł

Czy w przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna jest zwracana?

W przypadku rezygnacji kandydata opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Czy można dostarczyć wraz z dokumentami kserokopię dyplomu?

Można, pod warunkiem ,że  kserokopia jest poświadczona za zgodność z oryginałem

Czy czesne można wpłacać w ratach?

Tak, maksymalnie w sześciu ratach miesięcznych, po trzy w każdym semestrze.

W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Zajęcia planowane są w piątek od 16.00, sobotę i niedzielę od 8.30, raz w miesiącu.

Rejestrowałem się jakiś czas temu na stronach internetowych, jednak nie złożyłem dokumentów. Teraz próbuję zarejestrować się ponownie, jednak Państwa system na to nie pozwala. Co mam zrobić?

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

Skończyłem studia licencjackie, czy mogę podjąć studia podyplomowe?

Tak. Kształcenie podyplomowe można realizować posiadając tytuł licencjata.

Jaki tytuł i dokument uzyskam po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru MNiSW. Według prawa polskiego, ukończenie studiów podyplomowych nie uprawnia do otrzymania dodatkowego tytułu naukowego.